close
時間  Wed Nov 14 15:33:28 2007
                                                                               
我大概已經太老了、 沒辦法接受「我愛的人不愛我」這種鬼事了
                                                                               
可是哥哥、這正是你教導我的第一件事情。
                                                                               
哥哥、當年、你愛過我嗎?
                                                                               
你帶著你的答案進墳墓,
                                                                               
我也帶著我的疑問進你的墳墓。
arrow
arrow
    全站熱搜

    anpathio0401 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()